Може ли България да оцелее без руски петрол?

В зората на руската агресия в Украйна, Европа се оказа болезнено неподготвена да определи обща политика за външна и енергийна сигурност, която да се противопостави на влиянието и политиката на Кремъл. Държавите-членки на ЕС, продължават да са силно зависими от руска енергийни източници и суровини. Вносът на руски нефт и газ се превърна в основен източник за финансиране на войната (възлизащ на 900 млн. евро дневно, 75% от които се представляват продажби на суров нефт/нефтопродукти). В същото време ЕС понася тежък икономически удар от скока на цените на енергията, който допълнително подхранва инфлацията, а оттам и политическата нестабилност. Въпреки краткосрочната икономическа болка, най-ефективният начин за промяна в курса на политиката на Кремъл би бил Европа да забрани вноса на нефт и газ от Русия . България може да оцелее без руски петрол. * Не са на лице технически, логистични или икономически пречки за преминаване към неруски суров петрол в "Лукойл Нефтохим Бургас", единствената рафинерия, която има някакво значение в България. * В настоящия дебат на европейско равнище относно евентуалното въвеждане на забрана за внос на руски петрол в Европейския съюз, позицията на България на страната на централноевропейските държави без излаз на море е ирационална. * Диверсификацията на доставките на суров петрол от Русия ще представлява само началото на една дълга и трудна битка за България по пътя към нейната енергийна сигурност и независимост.